0655771989 info@itsamodesign.nl

Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van it’s a mo! design. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de persoon (verder te noemen als opdrachtgever) die mondeling of schriftelijk (ook email) een opdracht plaatst bij it’s a mo! design (verder te noemen als mo!).

Contactgegevens
De contactgegevens van it’s a mo! design zijn:
Monique van der Steen
Zichtakker 23
6846 KH Arnhem
06 55 77 19 89
info@itsamodesign.nl
KVK nr 09217148
BTW nummer: NL193589527B01

Algemeen
mo! heeft diverse websites waarvoor deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Opdracht aan it’s a mo! design
Op verzoek van opdrachtgever zal mo! per mail een offerte opstellen. Deze offerte is 4 weken geldig na verzending. Na deze 4 weken kunnen er geen rechten meer aan worden ontleent. Opdrachtgever geeft per mail (ook whatsapp of sms of Facebook geldt als akkoord) of mondeling een akkoord. Dit akkoord is bindend. Indien opdrachtgever zich wenst terug te trekken zullen er minimaal 35% van de offerte kosten in rekening worden gebracht. Na akkoord van de offerte wordt de opdracht pas ingepland. Indien er een einddatum wordt afgesproken zal mo! er alles aan doen deze datum te behalen. Echter, kan mo! nooit aansprakelijk worden gehouden voor vertraagde oplevering drukwerk.

Daarnaast is het zo dat ontwerpen een creatief proces is, waarbij soms gezocht moet worden naar de juiste sfeer en uitstraling. In sommige gevallen kan dit langer duren. Aangezien mo! net zo lang doorgaat (en dus ook geen vaste aantallen correctie rondes hanteert) tot opdrachtgever tevreden is, kan de afgesproken deadline wel eens niet gehaald worden. Aangezien dit een gezamenlijk proces is en mo! streeft naar een oplevering waarbij opdrachtgever 100% tevreden is, kan mo! nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de deadline. Uiteraard zal mo! samen met opdrachtgever er alles aan doen dit wel te halen, met name wanneer producten nodig zijn voor nieuwe collecties, beurzen o.i.d.

Producten
Mo! levert diverse grafische producten in de ruimste zin van het woord. Voor ontwerpen van it’s a mo! design geldt dat de producten uniek voor opdrachtgever worden ontworpen. De finale ontwerpen blijven in beheer van mo! maar zijn onbeperkt te gebruiken door opdrachtgever. Alle geleverde schetsen blijven eigendom van mo! en mogen nooit worden gebruikt door opdrachtgever. Alleen de eindproducten zijn te gebruiken door opdrachtgever na voltooiing van de factuur!

Bouwen van websites
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig vastleggen van het domein naam. De daarbij behorende codes dienen te worden doorgegeven aan mo! teneinde de website “live” te kunnen zetten. Tegen vergoeding kan het vastleggen van domeinnaam door mo! gebeuren. De kosten daarvoor zullen in de offerte worden meegenomen.
Ontwerpen van websites kunnen in diverse browser er verschillend uit zien, mo! streeft er naar om de site zo correct mogelijk op te leveren maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillende looks bij verschillende browser. Dat geldt ook voor het gebruik van lettertypes.

Drukwerk
Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de controle van het drukwerk op spel- en schrijffouten. De kleuren in het drukwerk kunnen afwijken van de kleuren op je beeldscherm. Hier kan mo! geen verantwoordelijkheid voor nemen. Indien kleurcodes door opdrachtgever worden aangeleverd zal mo! deze kleurcodes gebruiken. Ook hier kunnen bij het drukwerk verschillen in ontstaan.
Drukwerk wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. Het drukwerk wordt zo snel mogelijk uitgeleverd, maar kan vertraging oplopen door allerlei oorzaken. (voorbeelden zijn: vertraging in bezorging door sneeuwval, uitval van machines door o.a. stroomstoringen, noodzakelijke aanpassingen in drukversie, internetstoringen) Mo! kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gehouden. Uiteraard streeft mo! er samen met haar drukkers voor dat dit tot het minimum wordt beperkt.

Betaling
Alle prijzen genoemd op de websites of in mondelinge of schriftelijke gesprekken voor zakelijke ontwerpen van it’s a mo! design zijn bedragen exclusief btw.
Voor zakelijk drukwerk geldt dat deze pas wordt gedrukt na ontvangst van de betaling. De betaling dient daarom direct na facturatie te worden voldaan. Indien geen drukwerk vereist is, dient de factuur binnen 5 dagen worden betaald.
Bij offertes met bedragen boven de € 200,- (ex btw) kan de factuur in termijnen worden aangeleverd. In de offerte kan daarover een duidelijke structuur zijn afgesproken. Indien dit niet in de offerte is opgenomen, wordt de verdeling bij logische opleveringen gemaakt.

Indien opdrachtgever niet tijdig betaald, zal er een herinnering worden gemaild. Na deze herinnering volgt er een schriftelijke herinnering met een verhoging voor de administratiekosten van €17,50 (ex btw). Indien betaling nog steeds uitblijft zal mo! de factuur overdragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor zijn voor opdrachtgever.
Alle facturen van mo! worden per mail verstuurd.

Copyright
Voor afbeeldingen (foto en illustraties)die opdrachtgever aanlevert ter gebruik van een ontwerp of website geldt dat opdrachtgever volledig verantwoordelijk is voor het na leven van het copyright welke geldt op de afbeeldingen. Mo! is nimmer verantwoordelijk voor dit copyright in de breedste zin van het woord. Verantwoording blijft ten alle tijde bij opdrachtgever.
Indien gewenst kan mo! afbeeldingen kopen voor opdrachtgever. Deze kosten worden doorbelast aan opdrachtgever en vallen buiten de offerte.
Voor alle ontwerpen gemaakt door mo! geldt dat hier copyright op rust. Zonder toestemming van mo! mag het nooit worden gebruikt, behalve door de opdrachtgever na betaling voor het doel waarvoor het ontwerp is gemaakt!

Incorrecte teksten of gegevens
Mo! kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade welke wordt veroorzaakt door inhoudelijk incorrecte teksten of gegevens die zijn weergegeven op de producten die gemaakt en/of ontworpen zijn door mo!. Opdrachtgever blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de controle op alle teksten en gegevens.

Schade
Mo! kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door geleden schade van
opdrachtgever in welke vorm dan ook, door problemen of fouten in welke vorm dan ook met
websites, drukwerk of andere producten die mo! in opdracht heeft ontworpen. Opdrachtgever dient altijd zelf te controleren voor drukken, dat de teksten correct zijn en zonder fouten.

Kleuren
Kleuren in drukwerk kunnen afwijken van de kleuren op je beeldscherm, je printje of de kleurenwaaier. Mo! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Mo! zal indien aanwezig de door je geleverde kleurcodes gebruiken of de kleurcodes uit de huisstijl consequent doorvoeren.

Niet nakomen van je betaling
Indien je de betaling niet tijdig nakomt, zal mo! je na 21 dagen een herinnering mailen. Hierna zal de opdracht worden overgedragen aan een Incasso Bureau. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever.

Niet tevreden
Ben je niet tevreden? Dan dien je dit binnen 5 dagen schriftelijk te laten weten aan mo! Uiteraard zal mo! er alles aan doen om binnen haar grenzen je tevreden te stellen.

Zichtakker 23 | 6846 KH Arnhem | 06 55 77 19 89
KVK nr 09217148 | BTW nr NL 193589527B01
bankrekening NL 07 INGB 0005293960 tnv it’s a mo design te Arnhem